Bojen10 är vackert belägen vid Karlbergskanalen på Kungsholmen i Stockholm, med adressen Industrigatan 16 / Kungsholms Strand 151.

Fastigheten sedd  [från huskajaken] [från Kungsholms Strand]


Fastighet

Fastighetsbeteckning: Bojen 10 (förvärvades 1986, tillhörande Stockholms kommun)
Adress: Industrigatan 16  /  Kungsholms Strand 151
Byggnadsår: 1934
Teknisk status: Föreningen följer en löpande underhållsplan som upprättades 1990 och sträcker sig fram till 2050. Nedanstående åtgärder har bl a genomförts:
Tillbyggt/renoverat: 1990: Byte av samtliga fönster (aluminiumfönster)
  1990: TIlläggsisolering och ny puts på fasad
  1991: Renovering av balkonger
  1991: Elstambyte
  1991: Beslagning skorstenar
  1992: TIlläggsisolering och omläggning av tak
  1995: Byte av värmeanläggning
  2002: Totalrenovering av 2 st tvättstugor med byte av maskiner
  2004: Stambyte (Kök 1993-2003, Badrum 2004)
  2005: Totalrenovering av trapphus inkl byte till säkerhetsdörrar lägenheter
  2006: Genomgång och åtgärdande av fönster
  2007: Genomgång och åtgärdande av ventilationssystem (OVK)
  2007: Genomgång och åtgärdande för effektiv energianvändning
  2008: Genomgång och åtgärdande av sopnedkast/sopkarusell
  2010: Omfattande reparation och genomgång av hiss.
  2011: Anslutning till Stokabs bredbandsnät via fiber.
  2012: Målning av tak/takterrass.
  2012: Målning och upprustning av soprum.
  2012: Målning av cykelrum.
  2012: Nybyggnation av 11 balkonger.
  2013: Projekt för Systematiskt Brandskyddsarbete genomfört.
  2015: Målning fasad.
  2015: Genomgång och åtgärdande av ventilationssystem (OVK).
  2016: Stamspolning.
  2016: Byggnation av Duschrum på vind.
  2017: Upprättande av gästrum.
  2017: Inredning av vind.
  2018: Underhåll av fönster
  2018: Diverse trivsel- och värdehöjande åtgärder.
  2018: Energideklaration.
   
Hustyp/Våningar: Flerbostadshus i gavel, 9 våningsplan (NB-7+ källare)
Antal lägenheter: 48 lägenheter med bostadsrätt.
Lägenhetsfördelning: 1 rok: 26 st 2 rok: 17 st 3 rok: 5 st  [Länk till lägenhetsregister]
Ytor: Boarean (BOA) är enl taxering 2019: 2011 m2
Taxeringsvärde 2019: Totalt: 78 800 000 kr ( Mark: 55 000 000  /  Byggnad: 23 800 000 )
Byggnadskonstruktion: Grund: Källare
  Stomme, material: Betongstomme
  Fasad: Puts
  Fönsteryta och typ: 159m2, 3-glas isolerruta
Uppvärmning: Värmesystem: Vattenburet värmesystem
  Värmekälla: Fjärrvärme
  Verkningsgrad: 95 %
Ventilation: Självdragsventilation (OVK genomförd 2007 och 2015)
Radon: Radonmätningar har genomförts
Gemensamhetslokaler: Vind och takterrass
Försäkring: Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom Bostadsrätterna
  (inkl ansvarsförsäkring för styrelsen)
   


Förvaltning

- Ekonomisk förvaltning har sköts av SBC.
- Lägenhetsförteckningen sköts av Styrelsen och SBC.
- Teknisk förvaltning har sköts av Styrelsen tillsammans med bostadsrättsmedlemmarna.


Nyckeltal

[SEK]
2018
2017
2016
2015
Årsavgift kvm/bostadsrättsyta
387
387
381
389
Lån/kvm bostadsrättsyta
0
0
0
0
Elkostnad/kvm totalyta  
23
20
19
19
Värmekostnad/kvm totalyta  
93
94
97
96
Vattenkostnad/kvm totalyta  
25
23
23
21
Soliditet %  
99
98
99
99Planerade större underhållsarbeten

Inga större underhållsarbeten är planerade att genomföras under 2019, förutom åtgärdande av hiss.


Kabel-TV och Internet

- Gruppavtal för TV, Bredband (100 Mbit) och Telefoni finns med ComHem (Medium) och ingår i månadsavgíften.   (värde ca 600:-/mån)

- Internet finns i fastigheten via kabel-TV och ADSL. Fastigheten är även ansluten till Stokabs stadsnät.